Eko, Bio, CO2, R2D2…

När jag började leta producenter till Winemarket var det kvaliteten på själva vinet som stod i fokus. Men också människorna och deras passion. Ganska snart insåg jag att vinproducenter med en kompromisslös syn på sin tillverkning i många fall också odlade ekologiskt. I vissa fall certifierade, i vissa fall inte. Så det var inte en ursprungstanke att mest jobba med ekologiska leverantörer, men det blev så.

Det här med certifieringar är lite lurigt. Det är skillnad på att odla ekologiskt, biodynamiskt och att reducera CO2-utsläpp. Nuförtiden är det i praktiken ganska så få vinproducenter som inte har ett utpräglat miljötänk, oavsett certifiering. Och det är ju det viktigaste. En annan lurighet är att det inte finns några globala riktlinjer för ekologiskt certifiering. Olika organisationer samlar producenterna beroende på typ av certifiering, och alla har olika måttstockar. Krångligt för konsumenten tyvärr.

Ekologiskt odlat (Organic på engelska) innebär framför allt regleringar när det gäller kemikalier och besprutning. Biodynamisk odling är ekologisk men här blandas vetenskap och filosofi på ett lite annorlunda sätt. Lite hokuspokus kan man tycka, men i den här skaran återfinns en hel del bra viner. En producent som Winemarket jobbar med som odlar ekologiskt men som valt att inte certifiera sig är Champagne Serge Mathieu. En annan som löpt hela vägen ut är Romain Bouchard som har full certifiering och endast arbetar manuellt i vingården.