Eko, Naturvin, Biodynamiskt… inte lätt!

Ja, det är sannerligen inte lätt för konsumenten att hålla kolla på alla miljömärkningar. Dessutom finns de ett antal etiska märkningar på vin såsom Fair Trade och Fair for Life som inte har med detta att göra. Klart förvirrande…

Hos Winemarket finns det i dagsläget ekologiskt vin och biodynamiskt vin. Då menar jag produkter som är certifierade på ett eller annat sätt av en reglerande organisation. Sedan finns det produkter i sortimentet som de facto är ekologiskt odlade men inte certifierade. Med ekologiskt menas i allmänhet att ett antal gränsvärden för användning av kemikalier respekteras. Det är alltså druvorna som odlas ekologiskt. Många tar sedan steget vidare och sköter hela sin anläggning på ett ”ekologiskt” vis. Men det påverkar inte produktens certifiering. I mångt och mycket är det klimatet som styr om det är möjligt att konvertera till ekologisk odling eftersom fuktiga klimat kan ha svårare att hantera röta utan besprutning.

Jag vill understryka att de flesta producenter är mycket miljömedvetna oavsett certifiering eller ej. Kan ju vara bra att komma ihåg. Ocertifierade producenter är inte per definition mindre miljövänliga. När det gäller utsläpp av CO2 är det mer en fråga om transporter till marknaden. Även här är det lätt att anta att närmare produktion i Europa per definition är bättre ur ett CO2-perspektiv än viner från andra kontinenter. Men så enkelt är det inte. Ofta åker vinet med båt i stora samlastningar, och inte helt sällan är detta ett bättre alternativ än biltransport inom Europa. Inte lätt detta…

Naturvin handlar om att odla ekologiskt samt inte tillsätta svavel under produktionen. Hela produktionen präglas av minimal påverkan från människan. Tillskyndarna menar att detta är en ”renare” produkt än övriga viner.  Svavel tillförs i normala fall för att vinet inte ska oxidera. Det ska tilläggas att svavelanvändningen minskat betydligt på senare år genom andra tekniska framsteg. Vi får se var denna lilla debatt tar vägen. Den verkar skapa mycket känslor hos kombattanterna.

Slutligen har vi biodynamiska viner som är ekologiska men som produceras i samklang med månkalendern. Hokuspokus? Det är möjligt, men det är svårt att förneka att många toppviner görs hos dessa producenter. Många av dem beskriver också hur kvaliteten på druvorna successivt blivit bättre i takt med introduktionen av de biodynamiska principerna.

Det blev ett långt inlägg.