Vad är Fairtrade?

Fairtrade är en internationell och oberoende certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. En vara som är Fairtrade-märkt garanterar att produktionen uppfyller högt ställda krav på sociala, miljömässiga och ekonomiska förhållanden.

När du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar du möjlighet till förändring. Du bidrar till att odlare och anställda själva kan kan påverka sina arbetsvillkor och levnadsförhållanden.

Fairtrade garanterar odlare ett lägstapris när de säljer sin skörd, men ofta är priset de får för sin skörd högre än så. Lägstapriset fungerar som ett skyddsnät för odlarna i lägen när världsmarknadspriset på råvaran de säljer faller. Det förhindrar att odlare går back när de säljer sin produktion.

När odlare säljer sin råvara får de också en Fairtrade-premie. Premien är en extra betalning som öronmärks för  projekt som syftar till att förbättra villkoren för odlaren och de anställda. Till exempel kan pengarna gå till utbildning, barnomsorg, miljöförbättringar eller hälsovård. Hur Fairtrade-premien skall användas bestämmer odlaren och de anställda gemensamt.

Fairtrade är inte detsamma som en ekologisk certifiering. Fairtrade fokuserar på att förbättra arbetsvillkor och bekämpa fattigdom. Men att ställa om till ekologisk odling medför ofta bättre arbetsvillkor eftersom det innebär mindre användning av giftiga bekämpningsmedel. Många gånger används Fairtrade-premien för en omställning till ekologisk produktion. Fairtrade garanterar också att odlaren får bättre betalt för ekologiskt certifierad råvara. Det ökar incitamentet för odlaren att konvertera till ekologisk odling. Fairtrade ger dessutom odlare utbildning om klimat-och miljöhot i närmiljön, och råd om hur produktionen kan anpassas för att minska dem. Därför är Fairtrade också bra ur miljösynpunkt.

Dessutom

  • Fairtrade motverkar barnarbete
  • Fairtrade garanterar lagstadgad minimilön, anställningsavtal, skyddsutrustning
  • Fairtrade garanterar rätten att organisera sig fackligt

Genom att välja Fairtrade-märkta produkter när du handlar hjälper du till att göra världen mera sympatisk, mera hållbar.