Almansa

DO Almansa omfattar cirka 10 000 hektar och ligger på 700 - 1 000 meters höjd över havet mellan Valencia och Alicante. Under medeltiden utgjorde området en frontlinje mellan kristna och morer. Många minnesmärken finns kvar från den tiden. Jordmånen är rik på kalk och klimatet är kontinentalt med kalla vintrar och långa heta somrar. Tillsammans med den låga årliga nederbörden är förhållandena mycket gynnsamma för generellt låga skördeuttag och hög kvalitet.